Debian Squeeze XFCE
Debian Squeeze XFCE postawiony, zaktualizowany i perfect działający. Zero problemów z konfiguracją, po prostu żadnych zastrzeżeń… Takie powroty do korzeni, to ja lubię 🙂
Gdyby ktoś chciał moje .conkyrc (to horyzontalne, na zrzucie z czerwoną tapetą Antify; to drugie [a raczej moje pierwotne] jest zerżnięte z netu), to służę:
———————-
double_buffer no
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager 
draw_borders no
border_margin 3
draw_shades no
gap_x 0
gap_y 4
alignment top_right
update_interval 1
default_color black
own_window_colour 262729
use_xft yes
xftfont Liberation Mono:size=7
override_utf8_locale yes
minimum_size 1280 0

TEXT
${alignc}|DATA| ${color FFFFFF}${time %d-%m-%y}${color} ~ |CZAS| ${color FFFFFF}${time %H:%M:%S}${color} ~ |KERNEL| ${color white}Debian ${color FFFFFF}$kernel${color} ~ |UPTIME| ${color FFFFFF}${uptime_short}${color} ~ |CPU| ${color FFFFFF}${cpu} % ${color}${color black}${cpugraph 8,50 000000 ff0000} ~ |RAM| ${color FFFFFF}${memperc}% ${color}${color black}${membar 8,50 000000 ff0000} 
${alignc}/: ${color FFFFFF}${fs_used_perc /} % ${color}${color black}${fs_bar 8,50 /} ~ /home: ${color FFFFFF}${fs_used_perc /home}% ${color}${color black}${fs_bar 8,50 /home} ~ |PROCESY| ${color FFFFFF}$processes ${color black}/ |AKTYWNE| ${color FFFFFF}$running_processes ${color black} ~ ${color black}|INTERNET| ${color FFFFFF} Up: ${color }${upspeed eth0}k/s ${upspeedgraph eth0 8,50 000000 ff0000} ${color FFFFFF} ${color black}~ ${color FFFFFF}Down: ${color }${downspeed eth0}k/s ${downspeedgraph eth0 8,50 000000 ff0000} 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *