Polowania NIE Dla Dzieci – ważna kampania PNRWI!

KLIK NA GRAFIKĘ = WEJŚCIE NA STRONĘ AKCJI

Kampanię organizują:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF
Komitet Ochrony Praw Dziecka Polski
Fundacja Dzieci Niczyje