у кого-то богатый внутренний мир, а у меня богатая внутренняя война…

Czytajcie, a będzie Wam dane!

Frank Dikötter – Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958-1962 Monumentalny dokument-świadectwo okrucieństw polityki Mao podczas Wielkiego Głodu! Frank Dikötter zebrał i opisał potężną ilość faktów nt tej jednej z najtragiczniejszych katastrof humanitarno-politycznych na świecie w XX wieku. Opierając się na odtajnionych dokumentach Komunistycznej Partii Chin, jak również na relacjach […]

TelegramTelegramBlogger